צוות המרצים

תחום שוק ההון

תחום נדל"ן

תחום דיגיטל

תחום יזמות עסקית