https://psagot.org/wp-content/uploads/2017/01/badge2.png
 

קורס אופציות מורחב

אודות הקורס :

לימודי אופציות מתאימים לאנשים שרוצים לבנות הגנות על תיק ההשקעות שלהם ומעוניינים ללמוד כיצד ניתן לייצר הכנסה חודשית קבועה בעזרת אסטטרגיות מגוונות שמתאימות למצבי-שוק שונים.

הלימודים משלבים לימוד עיוני (שמתבסס בחלקו על מחקרים אקדמאים בנושא) עם לימוד מעשי של אופציות בשוק הישראלי והאמריקאי, תוך התמקדות באסטרטגיות מסחר כהגנה על התיק ובטכניקות מסחר לשלושת מצבי שוק: עולה, יורד ומדשדש.

השיעורים מועברים ע"י ליאור ברק, בוגר תואר שני בכלכלה במסלול מחקרי (בתחום האופציות), בוגר תואר ראשון בהנדסת חשמל ומחשבים ובעל תעודת-הוראה.

מטרות הקורס :

 • לימוד אסטרטגיות מסחר וטכניקות מסחר לשלושת מצבי השוק : עולה, יורד ומדשדש שמטרתן להגן על התיק.
 • לימוד עקרונות המסחר באופציות אירופאיות ואופציות אמריקאיות.
 • לימוד כיצד ניתן לשלב מניות ואופציות ביחד בתיק ההשקעות לאסטרטגיות מסוג הכנסה חודשית קבועה ואסטרטגיות מסוג גידור.
 • יתרונות וחסרונות של כניסה לאופציות על מניה סמוך לפרסום הדוח הכספי.
 • ניתוח המדדים דרך שוק האופציות – האם קיים מידע גלום בשוק האופציות אותו משקיע יכול לנצל.
 • הבנת החשיבות של משמעת עצמית במהלך ביצוע השקעות ומודעות גבוהה לסיכונים הקיימים ולצדדים האמוציונליים במהלך המסחר.

דרישות קדם :

 • רצוי ידע קודם מקורס גולד וניסיון במסחר.

משך הקורס :

 • 8 מפגשים בני 3 שעות כל מפגש
 • 24 שעות ( 60 דק')
 • שעות הקורס : 18:00-21:00

שיעור 1נושא השיעור : סוגי אופציות, אופציה מסוג רכש בישראל ובארה"ב

 • אופציות אירופאיות מול אופציות אמריקאיות.
 • מדוע להשקיע באופציות.
 • הסיכונים והסיכויים בהשקעה באופציות.
 • מי מרוויח ומי מפסיד בהשקעות באופציות.
 • הבנת נושא "משחק סכום אפס"
 • זמני המסחר ומועדי הפקיעה באופציות בבורסה בת"א ובארה"ב.
 • בנית תזרים מזומנים לפקיעה בהשקעה באופציית CALL
 • בנית גרף רווח והפסד לפקיעה באופציית CALL
 • ייחוס נושא הביטחונות להשקעות באופציות.
 • פתרון תרגיל לדוגמא, ומתן תרגיל להכנה על ידי התלמידים

לאחר שיעור זה ירשמו הסטודנטים למערכת דמו למסחר באופציות.

שיעור 2נושא השיעור: מקדמי רגישות של אופציות

 • אופציות לפקיעה ואופציות למסחר
 • מודל בלק ושולץ
 • מקדמי רגישות של אופציה
 • מבוא למסחר באופציות
 • ערך פנימי, ערך זמן
 • תרגול מערכת דמו
 • פתרון תרגיל לדוגמא, ומתן תרגיל להכנה על ידי התלמידים

שיעור 3נושא השיעור : אופציות ארה"ב – העמקה.

 • כתיבת פוט באופציה אמריקאית והתייחסות לתרחישים שונים בפקיעה.
 • הקטנת הבטחונות ע"י מרווח עולה באופציה פוט ומרווח יורד באופציה פוט.
 • המחקר של בונדרנקו על אופציות מסוג פוט.
 • זיהוי נקודות כניסה איכותיות לאסטרטגיות בשיעור.
 • יצירת תוכנית עבודה ותיקונים לאסטרטגיה ש"הלכה" נגדנו.
 • התייחסות לנושא הבטחונות.
 • אתר שמתיימר לייצר תשואה של 10% בחודש, ניתוח הנתונים ופיתוח חשיבה ביקורתית.
 • דוגמאות לאסטרטגיות דומות בשוק הישראלי.
 • תרגול מערכת דמו.
 • פתרון תרגיל לדוגמא, ומתן תרגיל להכנה על ידי התלמידים

שיעור 4נושא השיעור : אופציות ארה"ב – אסטרטגיית הכנסה חודשית "שכר-דירה ממניות".

 • מחקרים על אסטרטגיית שכר-דירה ממניות (קול מכוסה) על חברות בארה"ב, על מדדים בארה"ב ואפילו על ישראל.
 • נתונים הסטוריים על תשואת האסטרטגיה ביחס למדדי סיכון כגון שארפ, סורטינו ומודיליאני.
 • שילוב האסטרטגיה עם מניות מסוג דיבידנד ועם חברות חפיר ומומנטום.
 • מתי לתקן את האסטרטגיה ומתי לצאת מהאסטרטגיה לפני הפקיעה. מקרים בהם ניתן להשיג תקבול כפול.
 • הקשר בין סטיית-התקן הגלומה לבחירת החברות עליהן ניתן לבצע את האסטרטגיה.
 • תיקון האסטרטגיה והתייחסות לנושא הבטחנות.
 • PCP
 • תרגול מערכת דמו.
 • פתרון תרגיל לדוגמא, ומתן תרגיל להכנה על ידי התלמידים

שיעור 5 – נושא השיעור : מסחר באופציות בשוק האמריקאי ובשוק הישראלי.

 • מסחר באופציות שבועיות ואופציות חודשיות – יתרונות וחסרונות.
 • מודל בולינג'ר לאיתור נקודות כניסה.
 • מודל החריגות לאיתור נקודות כניסה ויציאה.
 • מודל הטווח האמיתי הממוצע לאיתור מחירי מימוש.
 • יתרונות וחסרונות למסחר באופציות קנויות לעומת אופציות כתובות.
 • תרגול מערכת דמו.

שיעור 6נושא השיעור : אסטרגיות מיוחדות

 • אפשרות להוריד את נקודת האיזון במניה מפסידה מבלי להביא עוד כסף מהבית.
 • חוזה מדורג ושימושיו במסחר ובגידור.
 • גידור ללא עלות (או עם עלות מינימלית) ע"י שילוב אופציות מסוג רכש ומכר במחירי מימוש שונים ולעיתים למועדים שונים.
 • תרגול אסטרטגיות
 • מערכת דמו
 • פתרון תרגיל

שיעור 7נושא השיעור : אוכף חודשי, אוכף מסוג דלתא-אפס, אופציות שקל-דולר, כתבי אופציה

 • מחקרים על אסטרטגיות מסוג אוכף ואסטרגיות מסוג אוכף דלתא-אפס בארה"ב ובאירופה.
 • מועדים מתאימים לרכישת אוכף/שוקת ולכתיבת אוכף/שוקת.
 • כתבי אופציה בשוק הישראלי ואופציות מסוג שקל-דולר למסחר ולגידור תיק דולרי.
 • מחקרים על יחס פוט/קול ועל יחס O/S.

שיעור 8נושא השיעור : סיכום הקורס וחזרה, העמקת ידע תיאורטי מתוך מחקרים.

 • סיכום אסטרטגיות עפ"י ביוהן ביחס למפת-פוזיציות פתוחות.
 • בניית  Volatility Smirk של זנג והמידע הגלום בה.
 • בניית הפרשים של סטיית-התקן הגלומה ביחס של קול-פוט של דוראן לגבי ציפיות עתידיות על נכס הבסיס.
 • העמקה בויקס ובתעודות-הסל הנגזרות ממנו.
 • שאלות סטודנטים
 • יציאה לדרך – כללים חשובים.

יובהר בזאת כי, המכללה עוסקת בלימודי שוק ההון ומסחר בלבד, אינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), ואינה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ. יודגש: התכנים העולים במסגרת שירות מועדון המשקיעים וקורסי ההכשרה השונים (לרבות בתרגול בחדרי המסחר)(להלן: "שיעורים") כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסויים. לא תתקיים כל אינטראקציה בין עורכי המידע ו/או במכללת א.ר. פסגות בע"מ ("החברה") ללקוחות החברה בקשר עם השיעורים בכיתות המסחר המקוונות, לרבות בדרך של שאלות ותשובות בקשר עם המידע, למעט תמיכה טכנית בנוגע לשירותים הניתנים על ידי החברה. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לסטודנט או לצדדים שלישיים בעקבות כל עסקה שביצע או הוראה שניתנה במסחר במהלך השיעורים או בעקבותיהם.

מרצי הקורס
ליאור ברק
משך הקורס
8 מפגשים בין השעות

18:00-21:00
המפגשים נערכים אחת לשבוע (ביום קבוע) - בסניפי המכללה הפרוסים ברחבי הארץ!

24 שעות אקדמיות


צרו קשר עכשיו
מאשר קבלת חומר פרסומי