ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

ערוץ 2

לאן נעלמו ה-300%

יניב ארביב ורועי ראובן עולים לשידור בעקבות הוצאת הרב מכר "לאן נעלמו ה-300%"