banner

ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

הקוד האתי של מכללת פסגות

האחריות מובילה את הדרך…

כמכללה מובילה בלימודי שוק ההון ונדל"ן ובעולם היזמות, תפקידנו להבטיח לסטודנטים שלנו איכות ושירות ללא פשרות. הקוד האתי של המכללה והערכים הכלולים בו מאפשרים לנו לממש את עוצמתנו ומנהיגותנו בתחום שבו אנחנו פועלים. אנו דוגלים ברמת שקיפות, הוגנות ובהקפדה יתרה על כל כללי האתיקה המקובלים בארגונים העסקיים המובילים בתחומם.

אנו מחויבים כלפי קהל הסטודנטים הלומדים במכללה לרמת מקצועיות גבוהה הכוללת צוות מרצים בעל ניסיון עשיר בתחום וסביבת לימודים העומדת בסטנדרטים הטכנולוגיים מהשורה הראשונה.

ערכים שלנו…

  • מובילות, צמיחה וחדשנות – מכללת פסגות נחושה להיות המובילה בתחומה בעלת חדשנות פורצת דרך.
  • הגינות – מכללת פסגות פועלת ביושר ובהגינות בכל תחומי פעילותה ומבססת מערכות יחסים אמינות וישרות עם כל קהל הסטודנטים והעובדים שלה.
  • שקיפות – מכללת פסגות מכירה בערך השקיפות ופועלת על מנת להגיע לאיזון ראוי בין העברת מידע בצורה פשוטה, בהירה ומובנת, לבין מורכבות הנושאים שבתחום פעילותה.
  • מקצועיות – המכללה מעסיקה את טובי המרצים והמדריכים המובילים בתחומם ומעניקה לקהל הסטודנטים שלה כלים מעשיים אשר ישמשו אותם בעתיד.
  • שרותיות – מכללת פסגות פועלת להענקת שירות אפקטיבי, יעיל ונעים ללקוחותיה.
  • כבוד ואכפתיות – מכללת פסגות ועובדיה מתייחסים ברגישות ובכבוד לכל אדם, הן בשגרה והן במצבי משבר.
  • שיתוף פעולה – עובדים ומנהלים במכללת פסגות מבינים את חשיבותם של עבודת הצוות, הסיוע ההדדי ושיתוף הפעולה לטובת העמידה במשימות המכללה ופועלים בהתאם.